Ziedojumi Vārenbrokas muižai

Vārenbrokas muiža ir valsts nozīmes piemineklis. Šobrīd šis kultūrvēsturisks objekts ir apdraudēts un jā tuvākajā laikā nebūs veikti glābšanas darbi, mēs varam to pazaudēt.
Mēs ticam, ka kopīgiem spēkiem pēc glābšanas darbu veikšanas un renovācijas Vārenbrokas muiža atgriezīsies savā sākotnējā spozmē.

Droši pirkumi tiešsaistē ar Mastercard, Visa