Lietošanas noteikumi un Privātuma politika

Šis līgums tiek slēgts starp sabiedriskā labuma organizāciju Vārnavas muiža biedrība, reģistrācijas Nr. 50008311721, juridiskā adrese: VĀRENBROKAS MUIŽA , VIESĪTES PAG., JĒKABPILS NOV., LV-5237, Latvija, tās vadītājas Jūlija Pasčenko personā (turpmāk tekstā-Pakalpojuma sniedzējs), no vienas puses un  Ziedotājs, kas veic ziedojumu interneta vietnē http://www.varenbroka.lv. Distances līgums attiecas uz visiem ziedojumiem, kas veikti interneta vietnē http://www.varenbroka.lv.

 1. Ziedotājs veic ziedojumu un Pakalpojuma sniedzējs nodrošina ziedojuma izlietojumu ēkas restaurācijai.
 2. Ziedotājs veic ziedojumu, aizpildot attiecīgu ziedojuma formu pakalpojuma sniedzēja mājas lapā http://www.varenbroka.lv, veicot ziedojumu, Ziedotājs apņemas norādīt precīzu informāciju, t.i., vārdu, uzvārdu, personas kodu un savu kontaktinformāciju un nospiežot uz lauka „Ziedot“.
 3. Ziedojamo summu apmērs tiek paredzēts pēc izvēles 5 eiro; 10 eiro; 15 eiro, kā arī iespēja pašam izvēlēties ziedojamo summu līdz 1000 eiro.

 1. Veicot maksājumus, ieguldītājs norāda finansējuma apjomu, kuru vēlas pārskaitīt ziedojumam, nesaņemot labumus par savu ieguldījumu. Biedrība "Vārnavas muiža" neatbild par jebkāda veida zaudējumiem, kā arī ziedojumi nav atgūstāmi.
 1. Šis Līgums ir saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Ziedotājs apliecina, ka ir iepazinies ar šī Līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot un pildīt.
 1. Veicot ziedojumu tiek apstrādāti sekojoši Ziedotāja personu dati:
 • Privātpersona - vārds, uzvārds, personas kods, e-pasts, tālruņa numurs;
 • Juridiskā persona – uzņēmuma nosaukums, vārds, uzvārds, personas kods, e-pasts, tālruņa numurs.
 1. Ziedotāja dati tiek izmantoti atskaišu sagatavošanai Valsts ieņēmumu dienestam.
 1. Ziedotājam ir tiesības lūgt informāciju par Pakalpojumu sniedzēja apstrādātajiem personas datiem, kas saistīti ar Ziedotāju.
 1. Ja Ziedotājs uzskata, ka Pakalpojuma sniedzēja apstrādātie personas dati par Ziedotāju nav pareizi, pilnīgi vai atbilstoši, Ziedotājam ir tiesības lūgt savus personas datus atjaunot vai izlabot.
 1. Ja Pakalpojuma sniedzējs apstrādā  Ziedotāja personas datus, pamatojoties uz Ziedotāja piekrišanu, Ziedotājs  ir tiesīgi jebkurā laikā savu piekrišanu atsaukt.